ภาษีที่ผู้ประกอบการจะต้องทำความเข้าใจ

ในการทำธุรกิจหรือการมีกิจการของตัวเองนั้นมีหลากหลายเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจอย่างมาก ซ฿งแน่นอนว่าเงินทุนนั้นเป็นสิ่งสำคัญแต่นอกจากนั้นแล้วยังมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะตามมามากมาย ซึ่งหนึ่งในเรื่องของที่เราจะต้องเจอและหาความรู้ไว้นั้นคือ “ภาษี”  เพราะว่าผู้ประกอบการทุกคนนั้นจะต้องเจอดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันดีกว่านะครับว่า ภาษีอะไรบ้างที่ผู้ประกอบการนั้นจะต้องหาความรู้เอาไว้เพื่อป้องกันการโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนะครับ  

ภาษีป้าย  

ภาษีป้ายนั้นจะเป็นภาษ๊ที่มีมีการเก็บจากป้ายทุกชนิดที่เรานั้นทำการติดตั้งไว้ตามพื้นที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณา Logo ป้ายยี่ห้อต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจการค้า หรือ อื่น ๆ เพื่อหารายได้ โดยจะมีการอัตราการคิดเก็บภาษีจากป้ายจะคิดตามขนาดของป้ายที่มีการติดตั้งโดยเริ่มต้นที่ 200 บาท ซึ่งถ้าหากว่าป้ายไม่ได้รับการยกเว้นภาษีนั้นสามารถยื่นที่สำนักงานเขต หรือ ที่ว่าการอำเภอภายในเดือนมีนาคมของทุก ๆ ปีได้เลยนะครับ  

ภาษีบำรุงท้องที่  

จะเป็นการเรียกเก็บภาษีจากเจ้าของที่ดินทุกประการไม่ว่าจะเป็นพื้นที่มีสิ่งปลูกสร้างหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ หรือ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็ตาม นอกจากนั้นยังรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาและแม่น้ำด้วย โดยเจ้าของที่ดินนั้นมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงการเสียภาษี ภ.ท.บ. 5 ที่กลองคลังเทศบาลได้ในทุก ๆ รอบ 4 ปี  

ภาษีโรงเรือน และ สิ่งปลูกสร้าง  

คือภาษที่รัฐจัดเก็บจากโรงเรือน และ สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาคาร ตึกแถว สำนักงาน โยจะมีการเสียภาษีโรงเรือนที่ 12.5 % ของรายได้ในทุก ๆ ปี ซึ่งถ้าหากว่าเจ้าของกิจการ หรือ ผู้ประกอบการนั้นทำการเช่าโกดังสินค้าไว้เช่นเช่าโรงงาน สุวรรณภูมิ นั้นจ้ะต้องมีการกำหนดให้ชัดเจนว่าในส่วนของภาษีใครจะเป็นคนรับผิดชอบระหว่างผู้ให้เช่า หรือ ผู้เช่า โดยในการชำระนั้นสามารถชำระที่สำนักงานเขต หรือ  ที่ว่าการอำเภอ ที่ตั้งอยู่ ภายในเดือนกุมพาพันธ์ในทุก ๆ ปี  

ภาษีสรรพสามิต 

เป็นภาษีที่จะมีการเรียกเก็บจากสินค้าบางชนิด บางประเภท ซึ่งจะมีภาระที่จะต้องรับภาษที่สูงกกว่าปกติ เช่น สินค้าทำลายสุขภาพ  สินค้าที่จำหน่ายแล้วอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายและผลเสียต่อทั้งสุขภาพ และ ศีลธรรม โดยก่อให้เกิดภาระต่อรัฐ ที่จะต้องสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ โยสินค้าเหล่านี้นั้นผู้ประกอบการนั้นสามารถที่จะชำระภาษีได้ โดยการแจ้งงบการเงินที่สรรพสามิตรในพื้นที่ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

ภาษีหัก ณ.ที 

คือภาษที่จะหัก ณ. ที่จ่ายทันที  โดยคนที่ชำระเงินได้จดทะเบียนเป็นบริษัท หรือ นิติบุคล ไว้หักก่อนที่จะจ่ายเงินให้กับคนรับ ที่เป็นนิติบุคล หรือ บุคลธรมดา เพื่อนำส่งกรมสรรพากร และ เมื่อได้ทำการหักภาษี ไว้แล้วจะมีการออก “หนังสือรับรอง หัก ณ.ที่จ่าย” ซึ่งผู้ที่ถูกหักยสามารถไปขอคืนจากรัฐตอนสิ้นปี หรือ ลดหย่อนภาษีได้  

ดังนั้นจะเห็นว่ามีภาษที่หลากหลายอย่างมากที่เรานั้นจะต้องเรียนรู้ ซึ่งสำหรับผู้ประกอบหารนั้นภาษทุกประเภทนั้นสำคัญอย่างมาก และ ควรจะเรียนรู้ไว้นะครับ ไม่อย่างนั้นโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลังอาจจะไม่คุ้มกับตัวเราได้นะครับ  

About wpadmin

administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published.