Day: October 10, 2021

เครื่องกรองอุตสาหกรรมหรือระบบกรองน้ำอุตสาหกรรม ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากในกระบวนการผลิต เพื่อให้การผลิตสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยส่งเสริมกระบวนการผลิตให้ราบรื่น ไม่เกิดปัญหาการผลิตที่ส่งผลเสียต่อสินค้านั้นๆ ส่วนใหญ่แล้วเครื่องกรองอุตสาหกรรมมักจะถูกติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น โรงงานผลิตอาหาร โรงงานผลิตน้ำดื่ม วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเครื่องกรองอุตสาหกรรมหรือระบบกรองน้ำอุตสาหกรรม พร้อมข้อแนะนำเลือกบริษัทรับติดตั้งแบบไหนดี ระบบกรองน้ำอุตสาหกรรม ถือได้ว่าเป็นระบบที่ได้รับความนิยมมากในโรงงานอุตสาหกรรมรูปแบบต่างๆ เป็นระบบกรองน้ำอุตสาหกรรมหรือระบบผลิตน้ำในโรงงานที่มีระบบน้ำหลายระบบ เช่น ระบบ RO ระบบ Soft  ฯลฯ โดยเฉพาะระบบ RO ที่ได้รับความนิยมมากเพราะเป็นระบบน้ำที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานที่สุด ในปัจจุบันมีโรงงานที่รับติดตั้งเครื่องกรองอุตสาหกรรมหรือรับติดตั้งระบบกรองน้ำอุตสาหกรรมมากมายที่ให้บริการติดตั้ง ส่วนจะเลือกโรงงานแบบไหน อย่างไร...

ให้คุณลองจินตนาการดูว่าหากเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับกะทันหันหรือไฟฟ้าขัดข้องในระหว่างกระบวนการผลิตจะสร้างความเสียหายมากแค่ไหน แน่นอนว่าย่อมสร้างความเสียหายในวงกว้าง ดังนั้น มาตรฐานสากล จึงได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เพื่อป้องกันความเสียหายเหล่านั้นและเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความพร้อมใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ การตรวจสอบระบบไฟฟ้ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในประเทศไทย 2 ตัวคือ 1.กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงานปี พ.ศ. 2550 โดยกรมอุตสาหกรรม 2.ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ที่ได้กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบและจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า หรือ PM ในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งพร้อมทั้งจัดทำการบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า...